Nové Mokrance

Facebook stránka Nové Mokrance

Počasie praje - práce pokračujú

Dátum: 4.9.2019

Práce na výstavbe inžienierských sieti pokračujú podľa plánu. Niektoré ulice už v tomto čase majú zrealizováné kompletné inžinierske siete. Práce na ostatných  uliciach sa práve ralizujú. Okrem toho sme od začiatku septembra v spolupráci so obcou Mokrance a VVS, a.s. začali s výstavbou výtlačného potrubia kanalizácie, ktoré zabezpečí distrtibúciu odpadu z obce do ČOV v Moldave nad Bodvou (časť Budulov).